Vẽ Nổi
Hình vẽ nổi hoặc gồ lên trên bề mặt chất liệu