Túi Thơm
Chiếc túi nhỏ đựng túi thơm (hoa khô, ...) nằm ẩn dưới hình vẽ nổi